ОБЕКТ: Цех за производство на метални капачки с административна сграда

кв. „К. Ганчев” – „Индустриален” | Стара Загора

  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
ПЛОЩ: ЗП – 1800 + 150 кв. м, РЗП – 2030+540 кв. м
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Стара Загора кв. „К. Ганчев” – „Индустриален”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АЛИАНС ДН”ООД – гр. Казанлък