ОБЕКТ: Цех за производство на метални капачки с административна сграда

кв. Индустриален | Стара Загора

  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
ПЛОЩ: ЗП – 2400 кв. м, РЗП – 2880 кв. м
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: кв. Индустриален, гр. Стара Загора
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”РОКАР-1”ООД – Стара Загора и реализиран по програмата САПАРД