ОБЕКТ: Идеен проект за търговски и бизнес център

с. Хрищени | общ.Стара Загора

  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
ПЛОЩ: ЗП – 12 760 кв. м, РЗП – 64 330 кв. м
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: общ . Стара Загора, землище с. Хрищени
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ РИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”ЕООД – гр. София