е създадено през 1994г. и е регистрирано с решение №3018/19.09.1994г. на Старозагорски Окръжен съд.
Фирмата е с 20 годишен опит в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. Управител на фирмата е арх. Банко Банов – член на КАБ и Българския комитет на ICOMOS. Офисът на фирмата се помещава в административна сграда на бул. „Славянски”№47, ет.2, офис18-20.

Жилищна сграда Лесо на ул.Боруйград Стара Загора


Проектите на Архитектурно бюро „АВАНГАРД” са във всички сфери на архитектурното проектиране – жилищни , производствени и обществени сгради и комплекси, аграрни сгради и устройствено планиране на територии.

бул. Генерал Столетов, Стара Загора