ОБЕКТ: Функционално преустройство в работилница за керамични изделия "Космополис"

с. Бъдеще | общ. Стара Загора

  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
ПЛОЩ: ЗП – 225 кв. м, РЗП – 274 кв. м
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Бъдеще, общ. Стара Загора
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”КОСМОПОЛИС” ООД – Стара Загора