ОБЕКТ: Функционално преустройство на съществуваща столова в специализиран ресторант "Антъни"

ул. „Стефан Караджа” | Стара Загора

  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
  • Photo: Banko Banov
ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
ПЛОЩ: ЗП – 425 кв. м, РЗП – 566 кв. м
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АНТЪНИ”ООД – гр. Стара Загора