Service-station and show room 1
Service-station and show room 2
Service-station and show room 3
Service-station and show room 4
Service-station and show room 5
Service-station and show room 6

Автосервиз и шоурум AutoVia

с. Хрищени | общ.Стара Загора

  • ПРОЕКТАНТИ : арх. Банко Банов и арх. Татяна Радева
  • ПЛОЩ: ЗП – 1560 кв. м, РЗП – 1730 кв. м
  • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: землището на с. Хрищени, общ.Стара Загора
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АУТО ВИА” ЕООД – гр. Стара Загора