Conceptual design for a centre of business and trade activity  1
Conceptual design for a centre of business and trade activity  2
Conceptual design for a centre of business and trade activity  3
Conceptual design for a centre of business and trade activity  4
Conceptual design for a centre of business and trade activity  5

Идеен проект за търговски и бизнес център Хрищени

с. Хрищени | общ.Стара Загора

  • ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
  • ПЛОЩ: ЗП – 12 760 кв. м, РЗП – 64 330 кв. м
  • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: общ . Стара Загора, землище с. Хрищени
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ РИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”ЕООД – гр. София