Workshop for pottery "Kosmopolis" 1
Workshop for pottery "Kosmopolis" 2

Функционално преустройство на работилница за керамични изделия "Космополис"

с. Бъдеще | общ. Стара Загора

  • ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
  • ПЛОЩ: ЗП – 225 кв. м, РЗП – 274 кв. м
  • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Бъдеще, общ. Стара Загора
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”КОСМОПОЛИС” ООД – Стара Загора