Two-storey residential building for one family – two in number 1
Two-storey residential building for one family – two in number 2
Two-storey residential building for one family – two in number 3

кв. Железник двуетажна 2

Железник | Стара Загора

  • ПРОЕКТАНТ : арх. Банко Банов
  • ПЛОЩ: ЗП – 150 и 148 кв. м, РЗП – 460 и 472 кв. м
  • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: кв. Железник , гр. Стара Загора / УПИ ІХ-11522, кв. 651б/
  • ЗАБЕЛЕЖКА: Проектите са публикувани в бр.7/2006г. на сп. „Още за къщата”.